DSC 0003

DSC 0828DSC 0047

19 i 20 sierpnia odbyło się coroczne święto naszej gminy czyli Dni Gminy Inowłódz. 

DSC 0056

DSC 0053DSC 0060

12 sierpnia 2017 r. w sali koncertowej zamku w Inowłodzu odbyła się V jubileuszowa gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Juliana Tuwima.  Wydarzenie rozpoczęto ludowym akcentem, którym był występ Zespołu Ludowego „Królowanie”. Następnie gości powitała Pani Barbara Maciejczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. Dalszą część wydarzenia poprowadził Pan Andrzej Zamora. Po odczytaniu protokołu Jury Konkursu głos zabrał przewodniczący Pan Andrzej Zaniewski, który nawiązał do działalności ZAIKS – u oraz potrzeby wspierania twórczości poetyckiej. Zaraz po Nim prelekcję na temat Tuwima i Jego związków z Inowłodzem wygłosił Pan Jan Zdzisław Brudnicki. W dalszej kolejności obecni laureaci konkursu prezentowali nagrodzone prace. Po interpretacjach własnych utworów przez laureatów głos zabrał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, po czym dokonano wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy gratulacyjne wręczyli członkowie jury, Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz oraz Pani Barbara Maciejczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

DSC 0077DSC 0082

Tekst i foto: M. Werkowska

Szczegółowa relacja: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/n,tuwimowskie-klimaty-w-inowlodzu-po-raz-piaty 

plakat dni 2017

plakat tuwim poezja5

siatka plazowa dgi 2017R