Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia,
że w związku z pracami eksploatacyjnymi
nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej 
w dniu 27 czerwca 2017 r. w godz. 09:00 - 14:00
w miejscowości Spała ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14, 16, 18, 20

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy
informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

OGŁOSZENIE DO POBRANIA:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „ Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe”, które odbędzie się w Bełchatowie - sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro, w dniu 14 czerwca 2017 r., w godz. 9:15 – 11:30 (rejestracja od godz. 9.00).

szkolenia zus

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.: „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 (rejestracja od godziny 10:45); sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro,

dzien dobry bez przemocy

Uprzejmie informujemy, że projekt pn. „Dzień dobry - bez przemocy” złożony przez Gminę Inowłódz, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu uzyskał dofinansowania  w wysokości 10 320 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 13 170 zł. Organizatorem konkursu był Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

logo m pips

Kolo 2017 2

Jest nam miło poinformować, że nasz projekt pt. „Duża rodzina – mój dom” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym i otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Dla Rodziny/Działamy Razem. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nie było by to możliwe gdyby nie wsparcie finansowe GKRPA, za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i zabawy.

 

Zaczynamy już 10 czerwca 2017 lokalnym piknikiem pt. Dzień Rodziny w Inowłodzu na Zamościu 

704 Logo ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta klientów w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK NIKE). Powodem jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 2 czerwca 2017 r., o zawieszeniu działalności wskazanej Kasy.

Prosimy wszystkich klientów, pobierających dotychczas świadczenia za pośrednictwem SKOK Nike o pilny kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.

 Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

DSCN5753

4 czerwca w Żelechlinku odbyło się X Powiatowe Miodobranie, Gminę Inowłódz reprezentowało KGW Dąbrowa