Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.

ekomodel

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Zależy nam na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną.

Więcej szczegółów na stronie: ekomodel.fundacjabos.pl

Informacja GKRPA o dyżurach w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu
(Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, budynek „B”)
tel. 44 710 10 06

 

Miesiąc

Data

Dzień

Godziny

Rodzaj dyżuru

sierpień

każdy wtorek miesiąca

16:00-18:00

Ewa Godlewska

-  Przewodnicząca GKRPA, socjoterapeuta

10.08.2017 r.

czwartek

16:30-19:30

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień      (tel. 606 821 236)

17.08.2017 r.

czwartek

16:00-18:00

Hubert Cabała

- psycholog (tel. 505 118 284)

24.08.2017 r.

czwartek

16:30-19:30

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień      (tel. 606 821 236)

31.08.2017 r.

czwartek

16:00-18:00

Hubert Cabała

- psycholog (tel. 505 118 284)

plakat zumba gops

Kurs komputerowy plakat

500 plus info

nowy okres zasilkowy 2017 gops

info srodowisko

dofinansowanie kanalizacja wodociągiInformujemy, że pomiędzy wicemarszałkiem województwa łódzkiego Dariuszem Klimczakiem i wójtem gminy Inowłódz Bogdanem Kąckim została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała gm. Inowłódz.

dofinansowanie kanalizacja wodociągiDofinansowanie w wysokości 715.789,00 zł na realizację powyższych zadań Gmina Inowłódz otrzymała w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno - ściekowa”, w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców w miejscowości Zakościele poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miejscowości Konewka i Spała poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego