logo rcps

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
W ŁODZI
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ
Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I WIELODZIETNYCH
DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PLASTYCZNO – LITERACKIM

 

DO POBRANIA REGULAMIN KONKURSU
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

DSC 0103

DSC 0106DSC 0109

To już 73 lata, jak hitlerowski okupant dokonał strasznej zbrodni, rozstrzelania 30 zakładników,  mieszkańców gminy Inowłódz i okolic. Chcąc oddać hołd poległym w walce o niepodległość ojczyzny przedstawiciele Gminy Inowłódz wraz z Wójtem Panem Bogdanem Kąckim, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu spotkali się w tym szczególnym dniu przy płycie pamiątkowej w Inowłodzu, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. 

dyzury gkrpa

Plakat A4a Fundusze na start

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2016 r. poz. 2091) informuje, że do obowiązków posiadaczy drobiu lub innych ptaków, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, należy w szczególności:
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
- karmienie drobiu wewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

 Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Do pobrania: formularz zgłoszenia drobiu

DSCN1514

W październiku ubiegłego roku gościli w naszej gminie studenci Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wizyta była następstwem wcześniejszych ustaleń dotyczących współpracy między uczelnią samorządem Gminy Inowłódz. Kierownikiem katedry jest Pani profesor Małgorzata Milecka – uznany autorytet w dziedzinie architektury krajobrazu. Pani prof. Milecka od lat działa na terenie Gminy Inowłódz, dbając o zachowanie ładu przestrzennego i wyjątkowego charakteru szczególnie miejscowości Spała i Inowłódz.

DSCN1480DSCN1489

 

bgr 02Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Zaproszenie do udziału:

Formularz zgłoszenia udziału do pobrania:

Regulamin Konkursu do pobrania:

mpi inowlodz luty

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś), która odbędzie się w dniach 21 - 25 marca 2017 r.

Informacja i harmonogram misji do pobrania: