dyzury gkrpa maj

 mms img290726789

2 maja w  Tomaszowie Mazowieckim odbył się Majowy Piknik Ludowy, który miał miejsce w Skansenie Rzeki Pilicy .Podczas tradycyjnej majówki wśród licznie występujących zespołów ludowych naszą  gminę  reprezentował się Dziecięcy Zespół Ludowy „Cekinki”.

straz plakat

W związku ze wzrostem stanu wód w zlewniach Warty i Pilicy oraz w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzeżeń 3 stopnia dla zlewni Pilicy oraz górnej Warty i zlewni Widawki oraz w związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu Wicewojewoda Łódzki wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego, które obowiązuje od 28 kwietnia 2017 r. do odwołania. Zarządzenie ma za zadanie zwiększyć czujność administracji oraz służb, inspekcji i straży w zakresie reagowania na potencjalne wystąpienia zagrożenia powodziowego w województwa łódzkiego. 
Aktualne informacje nt. sytuacji hydro-meteorologicznej można uzyskać na stronach internetowych IMGW oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia,

że w dniu 17 maja 2017 r. w godz. 8:00 - 17:00

w związku z pracami eksploatacyjnymi

nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

 w miejscowości Żądłowice (nr: 21-23, 356, 360)

brzustow mm maj 1

kw mm maj

sesja rg 33

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ
Informuję, że XXXII sesja VII kadencji 
Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 
dnia 27 kwietnia 2017 r.  o godz. 1300 
w sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

życzenia wielkanoc TIT