spotkanie lpi profilaktyka

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniuinformacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020  Poddziałanie X.3.3 Profilaktyka wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy”, które odbędzie się w dniu:

2 MARCA 2017 R. W GODZ. 09:30 – 12:00 (REJESTRACJA OD GODZ. 9:15) - SALA KONFERENCYJNA URZĘDU MIASTA BEŁCHATOWA, UL. KOŚCIUSZKI 15 – I PIĘTRO.

PROGRAM SPOTKANIA DO POBRANIA:

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych zachęcamy sołtysów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, jednostek sektora finansów publicznych, a także mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy, na spotkania informacyjne dzięki, którym dowiedzą się Państwo jak skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków na realizację zadań.

plakat z kowalczuk

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż w dniach 20 – 26 luty 2017 r. w siedzibie tut. Prokuratury ul. P. I. Mościckiego 9, odbędzie się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

            W związku z powyższym zapraszamy do ewentualnej współpracy.

sesja rg xxxi 1

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ

Informuję, że XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 1100 w sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

afisz wystawa pejzaz

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeHY8lwGkgJ0Ai6Oa5k1ynNWdcEUwnqlctV1olwagVqCP2Hw/viewform?c=0&w=1

pw logo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar
ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO
Zainteresowanych zapraszamy do udziału!

 

Do pobrania ogłoszenie o konkursie:

Do pobrania regulamin konkursu:

Do pobrania karta zgłoszenia: