brzustow mm maj 1

kw mm maj

sesja rg 33

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ
Informuję, że XXXII sesja VII kadencji 
Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 
dnia 27 kwietnia 2017 r.  o godz. 1300 
w sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

życzenia wielkanoc TIT

Projekt ponadnarodowy, realizowany wspólnie z niemiecką Fundacją SBH Südost pod egidą Ministerstwa Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie, odniosą takie korzyści jak: nauka języka niemieckiego, podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych, zdobycie doświadczenia zawodowego.
Zyskają możliwość atrakcyjnego wyjazdu za granicę i poznania innej kultury, a po powrocie otrzymają wsparcie w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy.

informacja o projekcie

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia,
że w dniu 21 kwietnia 2017 r. w godz. 8:00 - 17:00
w związku z pracami eksploatacyjnymi
nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
 w miejscowościach: Liciążna i Żądłowice.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku,  w 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej, w Spale odbyły się uroczystości przy grobie gen. Broni Tadeusza Buka. Uroczystości rozpoczęto o godz. 8.41 minutą ciszy, następnie przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, władz samorządowych, rodzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Spały złożyli kwiaty na grobie św. gen. Buka.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje Gminy Inowłódz w osobach Wójta Gminy Bogdana Kąckiego i Sekretarza Gminy Jana Żerka oraz członkowie rady sołeckiej Spały z Panią Sołtys Agnieszką Jóźwik.

Po zakończonej uroczystości na cmentarzu ze Spały wyruszyła sztafeta,,Pamięci generała broni Tadeusza Buka”. Trasa biegu prowadzi przez miejscowości tj.: Zelów, Szadek, Warta, Błaszki, Brzeziny, Przygodzice, Sulmierzyce, Jutrosin, Bojanowo, Wschowę, Nową Sól, Kożuchów. Bieg zakończy się 21 kwietnia 2017 roku w Żaganiu podczas święta 34 Brygady Kawalerii Pancernej.