dostawa energii

DSC 0788

8 maja 2017 roku na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyło się szkolenie w którym udział wzięli radni, sołtysi, pracownicy Gminy Inowłódz oraz jednostek podległych.

DSC 0781DSC 0779

lpi maj 2017

 

PROGRAM SPOTKANIA DO POBRANIA:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa
zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.
„Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych
w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020”
,
które odbędzie się w Bełchatowie,
sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 15, I piętro,
w dniu 15 maja 2017 r., w godz. 13:15 – 15:15.
Rejestracja od godz. 13:00.

dyzury gkrpa maj

 mms img290726789

2 maja w  Tomaszowie Mazowieckim odbył się Majowy Piknik Ludowy, który miał miejsce w Skansenie Rzeki Pilicy .Podczas tradycyjnej majówki wśród licznie występujących zespołów ludowych naszą  gminę  reprezentował się Dziecięcy Zespół Ludowy „Cekinki”.

straz plakat

W związku ze wzrostem stanu wód w zlewniach Warty i Pilicy oraz w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzeżeń 3 stopnia dla zlewni Pilicy oraz górnej Warty i zlewni Widawki oraz w związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu Wicewojewoda Łódzki wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego, które obowiązuje od 28 kwietnia 2017 r. do odwołania. Zarządzenie ma za zadanie zwiększyć czujność administracji oraz służb, inspekcji i straży w zakresie reagowania na potencjalne wystąpienia zagrożenia powodziowego w województwa łódzkiego. 
Aktualne informacje nt. sytuacji hydro-meteorologicznej można uzyskać na stronach internetowych IMGW oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia,

że w dniu 17 maja 2017 r. w godz. 8:00 - 17:00

w związku z pracami eksploatacyjnymi

nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

 w miejscowości Żądłowice (nr: 21-23, 356, 360)